Şırnak Üniversitesi İşçi Alımı Yapacak

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Yayınlanma Tarihi: 24.07.2020

Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı Son Başvuru Tarihi 28.07.2020 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 1

Genel Hususlar ve Özel Şartlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

GENEL ŞARTLAR:

1- 2527 sayılı Türk Soylu yabancıların Türkiyede Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş veya işyerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2- 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, milli savunmaya karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar, casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu, kaçakcılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahküm olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak ( askerlik çağına gelmemiş bulunmak, yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

6- Adayların, başvurunun son günü itibariyle duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekir.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8- Alınacak işçinin deneme süresi 60 ( altmış ) gün olup , deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklemeksizin tazminatsız feshedilecektir.

9- Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

10- Kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat uyarınca görevinden veya meslekten ihrac edilenlerin başvurusu kabul edilmeyecektir.

11- Adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan / sınav/ göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR;

1- İlköğretim veya Ortaöğretim ( Lise ve Dengi okul ) mezunu olmak

2- İlana son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

3- MEB’ den onaylı sertifika sahibi olmak ve 2 yıl tecrübe sahibi olmak ( SGK dökümü)

4- En az 3 yıllık olmak üzere resmi kurumlardan veya meslek odalardan alınmış sıva- boya kalfalık yada ustalık belgesine sahip olmak ( işyeri yazısı- SGK dökümü )

5- Söz konusu meslekte en az 5 yıl çalıştığını belgelendirmek ( İşyeri yazısı- SGK dökümü )

6 – İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına sahip olmak

7-Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) yayımlanan ilana başvuru tarihi itibariyle son 6(altı) ay içerisinde Şırnak Merkez veya ilçelerinde ikamet ettiğini belgelendirmek

8-Üniversitenin merkez kampüsünde tüm iç veya dış mekanda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engelinin bulunmadığını belgelendirmek.

9- Adayların kura çekiminden önce istenilen evrakları Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir. Evrak teslimi yapmayan adaylar Noter kurasına alınmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir